Bestuur

Het eerste bestuur bestond uit de oprichters van de stichting. Na het overlijden van het echtpaar Wassenaar-Boelstra en de heer Hoogeveen bleef mevrouw Hoogeveen als enig bestuurder over en trad notaris Vermeulen toe als voorzitter. Toen de gezondheidstoestand van mevrouw Hoogeveen dusdanig verslechterde dat zij de stichting niet meer behoorlijk kon besturen en de heer Vermeulen overleed, is er een bestuur samengesteld overeenkomstig de statuten.

De zusjes Neeltje en Rigtje

(foto: collectie BOS)

Boerderij Vijverzate in 1959

(foto: collectie BOS)

v.l.n.r. Jan Nannes Wassenaar, Rigtje Wassenaar-Boelstra, Neeltje Hoogeveen-Boelstra, Douwe Mattheus Hoogeveen

(foto: collectie BOS)

Grietje Lourens Boelstra-Olivier

(foto: collectie BOS)

Johannes Johannes Boelstra

(foto: collectie BOS)

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden te weten:

a. een lid met een juridische, liefst notariƫle, achtergrond
b. een lid werkzaam als landbouwer en/of veehouder in Friesland
c. een lid deskundig op het gebied van de veeverbetering of bepaalde onderdelen daarvan
d. een lid met specifieke deskundigheid op het gebied van veeteelt of landbouw
e. een lid met specifieke deskundigheid op het gebied van cultuur

Boelstra Olivier Stichting

Secretariaat

Website ontwerp: Ozingamedia 2017