Geschiedenis

Op 27 augustus 1952 richtten de zusters Rigtje en Neeltje Boelstra samen met hun respectievelijke echtgenoten, Jan Nannes Wassenaar en Douwe Mattheus Hoogeveen, de Boelstra-Olivierstichting op. De echtparen, beiden kinderloos, richtten de stichting op ter nagedachtenis aan hun ouders, respectievelijk schoonouders, Johannes Johannes Boelstra en Grietje Lourens Olivier.

De zusjes Neeltje en Rigtje

(foto: collectie BOS)

Boerderij Vijverzate in 1959

(foto: collectie BOS)

v.l.n.r. Jan Nannes Wassenaar, Rigtje Wassenaar-Boelstra, Neeltje Hoogeveen-Boelstra, Douwe Mattheus Hoogeveen

(foto: collectie BOS)

Grietje Lourens Boelstra-Olivier

(foto: collectie BOS)

Johannes Johannes Boelstra

(foto: collectie BOS)

J.J. Boelstra en G.L. Olivier stamden beiden uit aanzienlijke en oude boerengeslachten die lang tot de welvarende bovenlaag van de bewoners van het vruchtbare Stienser Oudland behoorden. Het fortuin dat Grietje Olivier in haar huwelijk inbracht was mede de basis voor de rijkdom die Johannes Boelstra in de eerste plaats als boer, maar ook als koopman en ondernemer wist te verwerven. Het echtpaar woonde op sate “de Botermijn” en bezat naast deze boerderij nog twee andere boerderijen in de directe omgeving van “de Botermijn”, namelijk “Swaarderterp” en “Horne Zathe”.

Rigtje Boelstra huwde Jan Nannes Wassenaar, veefokker uit Jelsum. Het echtpaar was zeer succesvol in de veefokkerij en hun vee behoorde gedurende decennia tot de absolute top van de Friese veefokkerij. Hun boerderij, Vijverzathe te Jelsum, werd door vele hooggeplaatsten uit binnen- en buitenland bezocht, met als hoogtepunt het bezoek van de Sjah van Perzië. Het echtpaar heeft veel gereisd en hun vee op haast alle continenten getoond en verkocht. Het echtpaar Wassenaar-Boelstra kreeg uit de boedel van haar ouders de boerderijen “Swaarderterp” en “Horne-zathe”. “Swaarderterp” werd door het echtpaar gebruikt als opfokboerderij voor hun fokkerij. Voor deze boerderij stelden zij een bedrijfsleider aan.

Neeltje Boelstra huwde dr. Douwe Mattheus Hoogeveen. Hij was een zoon van het hoofd der school in Stiens, die ooit beroemd werd door de door hem ontwikkelde leesmethode op basis van het leesplankje ( aap, noot, mies..) Douwe Hoogeveen studeerde zelf klassieke talen maar richtte zich in zijn latere leven meer op de schilderkunst. Hij was een niet onverdienstelijke kunstschilder. Een aantal van zijn werken is nog in het bezit van de stichting. Het echtpaar Hoogeveen-Boelstra woonde in Haarlem. Uit de nalatenschap van haar ouders kregen zij “de Botermijn”. Zij verpachten de boerderij, maar de voorkamer werd door het echtpaar aangehouden als vakantieverblijf. Voor de pachter werd toen een nieuw woonvertrek in de boerderij gemaakt.

Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door de drie boerderijen die de gezusters Boelstra van hun ouders hadden geërfd. Met de zuivere opbrengst van dit kapitaal vervult de stichting haar doelstellingen.

Boelstra Olivier Stichting

Secretariaat

Website ontwerp: Ozingamedia 2017