Doelstelling

De doelstelling van de stichting is sinds de oprichting niet veranderd. De notariële volzinnen die de doelstelling in de statuten verwoorden kunnen het best samengevat worden tot: het verlenen van steun aan activiteiten op het gebied van cultuur en landbouw in de meest ruimste zin. Bij het verlenen van steun hebben activiteiten in voormalige gemeente Leeuwarderadeel en de dorpen Stiens en Jelsum in het bijzonder de voorkeur. Maar de doelstellingen laten ook steunverleningen aan activiteiten buiten de voormalige gemeente Leeuwarderadeel toe. Aanvragen voor projecten buiten de provincie Fryslân worden in de regel niet gehonoreerd.

D.M. Hoogeveen, Portret van zijn vrouw Neeltje Hoogeveen-Boelstra

(foto: collectie BOS)

Boerderij Swaanderterp

(foto: collectie BOS)

v.l.n.r. Jan Nannes Wassenaar, Rigtje Wassenaar-Boelstra, Neeltje Hoogeveen-Boelstra, Douwe Mattheus Hoogeveen

(foto: collectie BOS)

Juliana op bezoek op Vijverzate

(foto: collectie BOS)

Zelfportret D. M. Hoogeveen

(foto: collectie BOS)

Boelstra Olivier Stichting

Secretariaat

Website ontwerp: Ozingamedia 2017